پروسه

Manages Process

12
آگوست

ایده و کانسپت

خلــق ایــده و کانســپت بــه عنــوان بخــش مهمــی از فرآینــد طراحــی، اولین گام در طراحی هر پروژه‌ای می‌باشد. در مفهوم معماری، ایده دسته‌ای از تمایلات ذهنی می‌باشد که با...

بیشتر ...
12
آگوست

دیاگرام و طراحی

پس از ایده‌پردازی و کانسپت نوبت به طراحی و دیاگرام پروژه می‌رسد. دیاگرام‌های معماری برای به وضوح نشان دادن طرح، روابط بین عناصر آن یا هر روند مربوط به...

بیشتر ...
12
آگوست

اجرا و پیمان‌کاری

پیمانکاری یکی از روش‌های اجرای پروژه پس از طراحی آن است. مفهوم پیمانکاری یک عنوان کلی بوده و روش‌های گوناگونی برای انجام آن وجود دارد. انتخاب نوع قرارداد پیمانکاری،...

بیشتر ...
12
آگوست

ساخت و پیاده‌سازی

باتوجه به بخش‌های مختلف طراحی، انواع مختلفی از اجرا و پیاده‌سازی پروژه‌ها وجود دارد؛ از جمله طراحی مراکز آموزشی، مدرسه و دانشگاه، مراکز اداری و تجاری و طراحی مسکونی...

بیشتر ...